• info[at]faranik.ir
  • 33281244 086

PLC

 

یکی از مشهورترین PLC هایی که در صنایع ایران به کار گرفته شده PLC زیمنس می باشد . شکل زیر یک PLC ماژولار زیمنس را نشان می دهد. در این شکل محل مناسب هر ماژول نشان داده شده است. برای افزایش ورودی خروجی های PLC  باید ماژول های SM را افزایش داد. در صورتی که ماژول ها زیاد باشند آنها را روی چندین رک سوار می کنند. برای شناسایی ماژول های هر رک توسط CPU از ماژول رابط IM استفاده می شود.

 Structured Siemens PLC

 

PS: ماژول منبع تغذیه

CPU: واحد پردازش مرکزی

IM: ماژول رابط ، برای افزایش رک می باشد . در صورتی که فقط یک رک داشته باشیم این ماژول استفاده نمی گردد.

SM DI: ماژول سیگنال ، ورودی دیجیتال

SM DO: ماژول سیگنال ، خروجی دیجیتال

SM AI: ماژول سیگنال ، ورودی آنالوگ

SM AO: ماژول سیگنال ، خروجی آنالوگ

CP: ماژول ارتباط به شبکه پروفیباس

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction